شماره تماس
05431136808
کانال تلگرام
USBsolarplant@
کارمندان
Cinque Terre

کاظم پیران

کارشناس نیروگاه خورشیدی
 

تلفن: 31136808
فکس:
-
پست الکترونیک: pirankazem@gmail.com