شماره تماس
05431136808
کانال تلگرام
USBsolarplant@
دانشجویان دکترا
علی کمالی
دانشجوی دکتری
رشته / زمینه کاری : تعیین نشده
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : تعیین نشده
سال ورودی : 97
kamali@pgs.usb.ac.ir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
علی حسن نیا خیبری
دانشجوی دکتری
زمینه کاری : مدلسازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت؛ کیفیت توان؛ انرژی های تجدید پذیر؛ روش های سنکرون سازی با شبکه (حلقه قفل فاز و...) و برنامه نویسی ARM و DSP
رشته / گرایش : الکترونیک قدرت
موضوع پایان نامه :تعیین نشده
سال ورودی : 96
ali.hassannia70@gmail.com
مسعود قدسی
دانشجوی دکتری
زمینه کاری: مدل سازی ، کنترل و قابلیت اطمینان مبدل های الکترونیک قدرت
رشته/گرایش: مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه:طراحی و ساخت مبدلهای چند سطحی با هدف کاهش المان
سال ورودی : 95
ghodsi.masoud.2012@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
محمد صدیق پوطاری
دانشجوی دکتری
رشته / زمینه کاری : کنترل مبدل های متصل به شبکه، درایو موتورهای الکتریکی، کنترل غیرخطی
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه :کنترل مقاوم مبدل منبع جریانی متصل به سیستم فوتوولتائیک
سال ورودی : 94
m.s.poutari@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
محمدعلی ازقندی
دانشجوی دکتری
زمینه کاری: مدل سازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت، سیستم های انرژی تجدید پذیر و شبکه های هوشمند
رشته/گرایش: مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه: کنترل مبتنی بر امپدانس مجازی برای سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه بر مبنای اینورترهای منبع جریانی
سال ورودی : 93
m.aliazghandi@yahoo.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
سعید یوسفی درمیان
دانشجوی دکتری
رشته / زمینه کاری : مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت، مبدلهای چندسطحی، سیستمهای فتوولتائیک
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : طراحی و ساخت مبدل چندسطحی ماژولار
سال ورودی : 92
saeed.yousofi@pgs.usb.ac.ir
yousofi_saeed@yahoo.com