شماره تماس
05431136808
کانال تلگرام
USBsolarplant@
دانشجویان کارشناسی ارشد
حسین کندری
دانشجوی کارشناسی ارشد
 زمینه کاری : مبدل های الکترونیک قدرت، مبدل های چند سطحی ماژول وار، الگوریتم های دسته بندی، مدولاسیون، DSP
رشته / گرایش : مهندسی برق قدرت
موضوع پایان نامه : طراحی، شبیه سازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل بازویی متناوب (AAC) پنج سطحی ماژول وار
hk.hossein26@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                    
وحید براهویی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 زمینه کاری : مبدل های الکترونیک قدرت، مبدل های چند سطحی ماژول وار، الگوریتم های دسته بندی، مدولاسیون، DSP
رشته / گرایش : مهندسی برق قدرت
موضوع پایان نامه : طراحی شبیه سازی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل ماژول وار (MMC) پنج سطحی با الگوریتم دستت بندی ولتاژ خازن بهبود یافته
Vahid.Barahouei7@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                    
عبدالله آبادیان
دانشجوی کارشناسی ارشد
 زمینه کاری : ریز شبکه ترکیبی ac/dc,کانورتر های دوطرفه ، کنترل pid,پیش بین و مقاوم
رشته / گرایش : مهندسی برق قدرت
موضوع پایان نامه : مدیریت و بهبود کیفیت توان در ریز شبکه ترکیبی با استفاده از کنترل کانورتر های موازی
abdullah.abadian@gmail.com