شماره تماس
05431136808
کانال تلگرام
USBsolarplant@

درباره نیروگاه خورشیدی

 

نیروگاه خورشیدی دانشگاه سیستان و بلوچستان در فاز نخست سال 91 افتتاح رسمی شده است که ظرفیت آن 20 کیلووات بوده است که از این میزان 15 کیلووات آن به صورت متصل به شبکه بوده و برق تولید شده رابه شبکه برق دانشگاه تزریق می کند. و 5 کیلووات آن به صورت منفصل از شبکه بوده و در مواقعی که برق شهر قطع شود می توان با استفاده از باتر یهای مورد استفاده در سیستم منفصل ازشبکه برق سایت و ساختمان نیروگاه خورشیدی دانشگاه را تامین نمود. در فاز بعدی از توسعه نیروگاه خورشیدی نیز حدود دو سال بعد یعنی سال 93 پروژه دیگری باظرفیت20 کیلو وات متصل به شبکه برق دانشگاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت . در آینده ای نه چندان دور با یاری خداوند نیز شاهد افتتاح فاز دیگری به ظرفیت 40 کیلو وات در سایت نیروگاه خورشیدی دانشگاه خواهیم بود. و هدف بزرگتر نیز استفاده از سقف ساختمان های موجود در دانشگاه جهت قرار گیری صفحات خورشیدی و طراحی و ساخت پارکینگ هایی که سقف آن با صفحات خورشیدی پوشیده شده است. قابل دسترسی خواهد بود و می توان به میزان حتی یک مگاوات برق از فضاهای مذکور جهت تولید برق استفاده نمود.

 

 

 

 

 

دستاوردها