دات نت نیوک
شماره تماس
05431136808
کانال تلگرام
USBsolarplant@
دانشجویان دکترا
سعید یوسفی درمیان
دانشجوی دکتری
رشته / زمینه کاری : مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت، مبدلهای چندسطحی، سیستمهای فتوولتائیک
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : طراحی و ساخت مبدل چندسطحی ماژولار
saeed.yousofi@pgs.usb.ac.ir
yousofi_saeed@yahoo.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
علی حسن نیا خیبری
دانشجوی دکتری
زمینه کاری : مدلسازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت؛ کیفیت توان؛ انرژی های تجدید پذیر؛ روش های سنکرون سازی با شبکه (حلقه قفل فاز و...) و برنامه نویسی ARM و DSP
رشته / گرایش : الکترونیک قدرت
موضوع پایان نامه : طراحی و ساخت مبدل چندسطحی ماژولار
ali.hassannia70@gmail.com
محمدعلی ازقندی
دانشجوی دکتری
رشته / زمینه کاری :
رشته / گرایش :
موضوع پایان نامه :
m.aliazghandi@yahoo.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
مسعود قدسی
دانشجوی دکتری
رشته / زمینه کاری :
رشته / گرایش :
موضوع پایان نامه :
ghodsi.masoud.2012@gmail.com