دانشجویان دکترا

سعید یوسفی درمیان

تحصیلات

دکترا

زمینه کاری مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت، مبدلهای چندسطحی، سیستمهای فتوولتائیک
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه طراحی و ساخت مبدل چندسطحی ماژولار
سال 2013-2018

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه تحلیل، مدلسازی و طراحی اینورتر بدون ترانسفورمر متصل به شبکه برای سیستمهای فتوولتائیک
سال 2011-2013

محمدعلی ازقندی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش
موضوع پایان نامه
سال 2011-2013

دکترا

زمینه کاری
رشته / گرایش
موضوع پایان نامه
سال 2014-until now