دانشجویان دکترا

سعید یوسفی درمیان

تحصیلات

دکترا

زمینه کاری مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت، مبدلهای چندسطحی، سیستمهای فتوولتائیک
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه طراحی و ساخت مبدل چندسطحی ماژولار
سال 2013-2018

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه تحلیل، مدلسازی و طراحی اینورتر بدون ترانسفورمر متصل به شبکه برای سیستمهای فتوولتائیک
سال 2011-2013

محمدعلی ازقندی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش
موضوع پایان نامه
سال 2011-2013

دکترا

زمینه کاری
رشته / گرایش
موضوع پایان نامه
سال 2014-until now

علی حسن نیا خیبری

تحصیلات

دکترا

زمینه کاری مدلسازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت؛ کیفیت توان؛ انرژی های تجدید پذیر؛ روش های سنکرون سازی با شبکه (حلقه قفل فاز و...) و برنامه نویسی ARM و DSP
رشته / گرایش الکترونیک قدرت
موضوع پایان نامه
سال 2017-until now

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش الکترونیک قدرت
موضوع پایان نامه استفاده از PLL در اتصال یکسوکننده PWM تک فاز به شبکه؛ طراحی و پیاده سازی
سال 2014-2017

مسعود قدسی