دانشجویان کارشناسی ارشد

شیرین حسینی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش
موضوع پایان نامه
سال 2016-2018

مهدی دهمرده

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری انرژی های تجدیدپذیر ، ریز شبکه ، فنر الکتریکی ، طیف هارمونیکی ، کیفیت توان
رشته / گرایش مهندسی برق قدرت
موضوع پایان نامه بهبود کیفیت توان در ریزشبکه های جریان مستقیم با استفاده از تکنولوژی فنر الکتریکی ، طراحی و ساخت
سال 2016 up to now

نوید گلزاری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری کنترل کننده یکپارچه توان بین فازی، مزارع بادی، محدود کردن جریان اتصال کوتاه، قابلیت گذر از خطا
رشته / گرایش مهندسی برق قدرت
موضوع پایان نامه بهبود قابلیت گذر از خطا و پایداری سیستم در مزارع بادی توسط کنترل کننده توان بین فازی یکپارچه (UIPC)
سال 2016 up to now

سجاد نجفی شاد

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری سیستم های هیبریدی ، انرژی های تجدیدپذیر ، ریز شبکه ، خودروهای الکتریکی
رشته / گرایش مهندسی برق قدرت
موضوع پایان نامه کاهش نوسانات توان و افزایش بازده در ریز شبکه با به کارگیری مبدل توان ترکیبی و کنترل سیستم ذخیره کننده انرژی
سال 2016 up to now

بهروز ذوقدار مقدم شهرکهنه

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری کنترل و طراحی مبدل های الکترونیک قدرت در سیستم های انرژی نو، تحلیل پایداری و طراحی مبدل های قدرت در توربین های بادی، طراحی و ساخت سیستم های فتوولتائیک، عملکرد سیستم های قدرت، میکرو گرید
رشته / گرایش
موضوع پایان نامه تحلیل و اعمال میراسازی اکتیو به منظور بهبود پایداری گذرای توربین های بادی
سال 2015-2017

همایون کرد

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری تکنولوژي هاي انرژي تجديدپذير، توليد پراکنده، برنامه ريزي در سيستم هاي قدرت و کنترل
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه مدیریت مؤثر سیستم ذخیره انرژی هیبرید باتری-ابَرخازن و کندانسون سنکرون برای سیستم های منفصل از شبکه دیزلی-توربین بادی سرعت متغیر کنترل شده برمبنای PMSG
سال 2015-2017

امیر شهدادی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری طراحی، کنترل و ساخت مبدلهای الکترونیک قدرت، برنامه نویسی میکرو کنترولرها، طراحی و اجرای سیستمهای فتوولتائیک
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه طراحی و ساخت کنترلر شارژر خورشیدی با قابلیت تعقیب نقطه توان حداکثر
سال 2015-2017

نوید نوری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه طراحی کنترل کننده بر مبنای اینرسی مجازی برای پایدار سازی منابع تولید پراکنده شامل توربین بادی
سال 2015-2017