دات نت نیوک
شماره تماس
05431136808
کانال تلگرام
USBsolarplant@
دانشجویان کارشناسی ارشد
شیرین حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 زمینه کاری : -
رشته / گرایش : -
موضوع پایان نامه : -
Shirin.Hosseini@pgs.usb.ac.ir
                                                                                                                                                                                                                                    
مهدی دهمرده
دانشجوی کارشناسی ارشد
زمینه کاری : انرژی های تجدیدپذیر ، ریز شبکه ، فنر الکتریکی ، طیف هارمونیکی ، کیفیت توان ARM و DSP
رشته / گرایش : مهندسی برق قدرت
موضوع پایان نامه : بهبود کیفیت توان در ریزشبکه های جریان مستقیم با استفاده از تکنولوژی فنر الکتریکی ، طراحی و ساخت
Mahdi.dahmarde@pgs.usb.ac.ir

                                                                                                                                                                                                   

نوید گلزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد
زمینه کاری : کنترل کننده یکپارچه توان بین فازی، مزارع بادی، محدود کردن جریان اتصال کوتاه، قابلیت گذر از خطا
رشته / گرایش : مهندسی برق قدرت
موضوع پایان نامه : بهبود قابلیت گذر از خطا و پایداری سیستم در مزارع بادی توسط کنترل کننده توان بین فازی یکپارچه (UIPC)
Navidgolzari@gmail.com

                                                                                                                                                                                                      

سجاد نجفی شاد
دانشجوی کارشناس ارشد
زمینه کاری : سیستم های هیبریدی ، انرژی های تجدیدپذیر ، ریز شبکه ، خودروهای الکتریکی
رشته / گرایش : مهندسی برق قدرت                                
موضوع پایان نامه : کاهش نوسانات توان و افزایش بازده در ریز شبکه با به کارگیری مبدل توان ترکیبی و کنترل سیستم ذخیره کننده انرژی
Sajad.Najafi@pgs.usb.ac.ir

                                                                                                                                                                                                   

بهروز ذوقدار مقدم شهرکهنه
دانشجوی کارشناسی ارشد
زمینه کاری : کنترل و طراحی مبدل های الکترونیک قدرت در سیستم های انرژی نو، تحلیل پایداری وطراحی مبدل های قدرت در توربین های بادی، طراحی و ساخت سیستم های فتوولتائیک، عملکرد سیستم های قدرت، میکرو گرید
رشته / گرایش : -
موضوع پایان نامه : تحلیل و اعمال میراسازی اکتیو به منظور بهبود پایداری گذرای توربین های بادی
behrouz.zoghdarmoghadam@pgs.usb.ac.ir
همایون کرد
دانشجوی کارشناسی ارشد
 زمینه کاری : تکنولوژي هاي انرژي تجديدپذير، توليد پراکنده، برنامه ريزي در سيستم هاي قدرت و کنترل
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : مدیریت مؤثر سیستم ذخیره انرژی هیبرید باتری-ابَرخازن و کندانسون سنکرون برای سیستم های منفصل از شبکه دیزلی-توربین بادی سرعت متغیر کنترل شده برمبنای PMSG
homayoun.Kord@pgs.usb.ac.ir
امیر شهدادی
دانشجوی کارشناسی ارشد
زمینه کاری : طراحی، کنترل و ساخت مبدلهای الکترونیک قدرت، برنامه نویسی میکرو کنترولرها، طراحی و اجرای سیستمهای فتوولتائیک
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : طراحی و ساخت کنترلر شارژر خورشیدی با قابلیت تعقیب نقطه توان حداکثر
amir.shahdadi@pgs.usb.ac.ir
                                                                                                                                                                                                                                    
نوید نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد
زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : طراحی کنترل کننده بر مبنای اینرسی مجازی برای پایدار سازی منابع تولید پراکنده شامل توربین بادی
navidnouri91@gmail.com