دات نت نیوک
شماره تماس
05431136808
کانال تلگرام
USBsolarplant@
فارغ التحصیلان

علی سرای لو

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : مدل سازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت، اینورتر های چندسطحی، بررسی قابلیت اطمینان مبدل های الکترونیک قدرت، بررسی حفاظت و پایداري سیستم توزیع و انتقال در حضور منابع تولید پراکنده، بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع، طراحی سیستم زمین.
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : اینورتر چند سطحی آبشاری شبه منبع امپدانسی با استفاده از ترانسفورماتور فرکانس بالا
سال : 2014-2016

 

مهدی اسماعیل نژاد

 
 

تحصیلات

 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : -
موضوع پایان نامه : -
سال : -

 

 

مهدی اسماعیل نژاد

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : بهبود اضافه ولتاژهاي ناشي از سيستم هاي توان بالاي فتوولتائيك متصل به شبكه قدرت
سال : 2014-2016

 

علی اصغر میر علی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : تنظيم تطبيقي رله ي ديستانس براي خطوط موازي متصل به مزارع بادي و در حضور كنترل كننده توان عبوري بين خط
سال : 2014-2016

 

مهرانگیز محمدی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : تحليل و مدلسازي يك روش نقطه بيشينه توان مقاوم در سيستم فتوولتائيك بدون ترانس متصل به شبكه
سال : 2014-2016

 

 

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : طراحي وساخت بيوراكتور ضرباني
سال : 2014-2017

 

ایمان آصف

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : طراحي، بهينه سازي و شبيه سازي خودروي سه چرخ هيريدي با قابليت شارژ به وسيله برق شهر
سال : 2014-2016

 

آرمین الله ديني حصاروييه

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : محاسبه قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع الكتريكي در صورت استفاده از تكنولوژي V2G
سال : 2013-2015

 

سیروس توکی سیسخت

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : استراتژيهاي مديريت انرژي وسايل نقليه عمومي هيبريدي با سيستم ذخيره انرژي هيبريدي با طراحي كنترل كننده هاي مختلف و مقايسه آنها و بهينه سازي و شبيه سازي آن
سال : 2013-2015

 

فهیمه شعبانی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی شیمی
موضوع پایان نامه : بررسي انتقال حرارت در كانال هاي پر شده با فوم فلزي همراه با جريان سيال نوساني با كمك مدل سازي شبكه هاي عصبي
سال : 2013-2015

 

بنت الهدی ایوانی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : بهينه سازي كنترلر فازي سيستم ضد فقل ترمز براي مدل كامل خودرو
سال : 2012-2014

 

حکیمه اردشیری

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : استفاده از برنامه پاسخگويي بار زمان در بهره برداري بهينه از ريز شبكه
سال : 2012-2014

 

سعیدرضا نظری

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : سايزبندي بهينه سيستم تركيبي توليد انرژي تجديد پذير براي كاربردهاي مستقل از شبكه توزيع
سال : 2012-2014

 

احسان فرهنگی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : تشخيص جزيره الكتريكي در سيتم توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
سال : 2012-2014

 

عباس محمودآبادی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : بهبود كيفيت توان ميدل فيلتر توان اكتيو تحت شرايط ولتاژهاي ايدهآل با استفاده از بهينه سازي چند متغيره
سال : 2014-2016

 

مجید اینانلو

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : شارژ بهينه خودروهاي الكتريكي هيبريد قابل اتصال به شبكه به منظور بهبود وضعيت شبكه توزيع
سال : 2014-2016

 

حجت اله فیروزی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : شبيه سازي و بهينه سازي خودرو هيبريدي
سال : 2011-2013

 

نیما قاسمی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : مدلسازي فضاي حالت و طراحي كنترل كننده مناسب براي محرك هاي پيزوالكتريك
سال : 2011-2013

 

سید مسعود طباطبایی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : مدل سازي اختلال افسردگي اساسي بوسيله منطق فازي
سال : 2011-2013

 

محمد زبیده

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : مدل سازي كنترل و بهينه سازي يك خودرو برقي تركيبي
سال : 2011-2013

 

جواد جوکار

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : شبيه سازي وكنترل سستم هاي الكترو_هيدروليكبراساس روش مدولاسيون پهناي باند
سال : 2011-2013

 

کمال رنجبر

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : ارائه يك مدل رياضي براي مديريت بهينه سمت تقاضا در يك ميكرو شبكه
سال : 2011-2013

 

سید مصطفی علوی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : بررسي انواع خطاها در سيسنم هاي توربين بادي و محافظت زنراتورها و ادوات الكترونيك قدرت در برابر خطا
سال : 2011-2013

 

محمدجواد ملتفت

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : اثر سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب بر روي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
سال : 2011-2013

 

سيدعباس هوشياري ابنوي

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : مدل سازي كنترل و تحليل ديناميكي يك سيستم توزيع كننده گسترده توانDPFC
سال :  

 

نوشین حسن نظری

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : تحليل، مدلسازي و كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت ماتريسي چهارپايه
سال : 2011-2013

 

علیرضا زرگر

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : بررسي و مقايسه روشهاي جديد طراحي DVR با روشهاي قديمي جهت بهبود كيفيت توان
سال :  

 

مریم ناروئی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : سيستمهاي اطاعات جغرافيايي(GIS) و نقش آن در كاهش تلفات شبكه توزيع استان سيستان و بلوچستان
سال : 2011-2013

 

آرمان رضایی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : استفاده از روش ديكسترا براي كاهش تلفات در سيستمهاي قدرت
سال : 2011-2013

 

علی کمالی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : شبيه سازي و پياده سازي يك نمونه آزمايشگاهي كنترل كننده كيفيت توان سمت بار (DVR) با استفاده از ميكروكنترلر DSP
سال : 2011-2013

 

مهدی پیری

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : كاهش جريان اتصال كوتاه شبكه با استفاده از تغيير ساختار شبكه انتقال و فوق توزيع در شبكه برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
سال : 2011-2013

 

کامبیز زمانی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : طراحي و كنترل ياب ولتاژ (DVR) به منظور بهبود كيفيت توان سيستم توزيع با استفاده از كنترلر فازي
سال : 2011-2013

 

امیر فوقانی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : اتصال توربين كوچك به شبكه توسط مبدل هاي چند سطحي ماتريسي
سال : 2011-2013

 

راضیه حیدری

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : بررسي عملكرد و كابرد مبدل هاي منبع - امپدانسي و منبع امپدانسي ماتريسي
سال : 2011-2013

 

حاتم ایرندگانی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : استفاده از مبدل هاي الكترونيك قدرت جهت بهبود كيفيت توان در پست هاي قطارهاي برقي
سال : 2011-2013

 

لیلا جهانی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : علوم کامپیوتر
موضوع پایان نامه : تشخيص سرقت برق با استفاده از داده كاوي
سال : 2011-2013

 

عدنان امیدی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : پيش بيني كوتاه مدت بار به وسيله ماشين بردار پشتيبان
سال : 2011-2013

 

علی بنی اسدی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : تاثير سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب موازي بر حفاظت ديستانس
سال : 2011-2013

 

مهدی نخعی مقدم

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : ارايه كنترل كننده مناسب براي مبدل هاي توان بالا در حضور خطاهاي متقارن و نامتقارن
سال : 2011-2013

 

احمد جمشیدی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : ساختارهاي جديد سيستمهاي انعطاف پذير انتقال AC : تحليل، مدلسازي، طراحي سيستم كنترل
سال : 2011-2013

 

محمد مرادی قهدریجانی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : شبكه هاي الكتريكي با ساختار كوچك: مدلسازي، بررسي عملكرد، مديريت و قابليت اطمينان
سال : 2011-2013

 

سجاد فرجیان پور

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : بهينه سازي پخش بار اقتصادي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
سال : 2010-2012

 

ابراهیم حجتی نجف آبادی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : جايابي ادوات FACTS به منظور مديريت تراكم در سيستمهاي قدرت
سال : 2010-2012

 

بهروز نجاری

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : مدل سازي و كنترل عملگر هاي الكترو - ژنو ماتيكي بر اساس روش مدو لاسيون پهناي باند
سال : 2010-2012

 

علی ملتجایی فرید

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی الکترونیک
موضوع پایان نامه : Designing an Unmanned Aerial Vehicle Controller Based On Neuro Fuzzy Systems
سال : 2010-2012

 

نوید تیبی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : مبدل هاي چند سطحي:ساختارهاي مدولاسيون مدلسازي و كاربردها
سال : 2010-2012

 

محمد علي يزدان پناه جهرمي

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : طراحي و بهينه سازي يك سيستم هيبريدي تجديد پذير انرژي الكتريكي
سال : 2010-2012

 

محمد بستانیان

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : بررسي چند منظوره سيستم انرژي خودرو هيبريدي
سال : 2010-2012

 

علی محمدی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : كنترل بهينه سيستمهاي انرژي باد
سال : 2010-2012

 

هادی خوارزمی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه : شناسائي بهينه شاخصهاي كيفيت توان و جايابي مشاهده كننده هاي هارمونيكي در سيستمهاي قدرت الكتريكي
سال : 2010-2012

 

فاطمه جعفری

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : فیزیک نجوم
موضوع پایان نامه : تعيين طيف پيوسته كوازار به كمك شبكه عصبي مصنوعي
سال : 2009-2011

 

محمدجواد فتوحی

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : طراحي وساخت بيوراكتور ضرباني
سال : 2009-2011

 

حامد آقایارزاده

 
تحصیلات
 

کارشناسی ارشد

زمینه کاری : -
رشته / گرایش : مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه : ارزيابي قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع هوشمند
سال : 2009-2011