فارغ التحصیلان

علی سرای لو

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری مدل سازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت، اینورتر های چندسطحی، بررسی قابلیت اطمینان مبدل های الکترونیک قدرت، بررسی حفاظت و پایداري سیستم توزیع و انتقال در حضور منابع تولید پراکنده، بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع، طراحی سیستم زمین.
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه اینورتر چند سطحی آبشاری شبه منبع امپدانسی با استفاده از ترانسفورماتور فرکانس بالا
سال 2014-2016

مهدی اسماعیل نژاد

مهدی اسماعیل نژاد

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه بهبود اضافه ولتاژهاي ناشي از سيستم هاي توان بالاي فتوولتائيك متصل به شبكه قدرت
سال 2014-2016

علی اصغر میر علی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه تنظيم تطبيقي رله ي ديستانس براي خطوط موازي متصل به مزارع بادي و در حضور كنترل كننده توان عبوري بين خط
سال 2014-2016

مهرانگیز محمدی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه تحليل و مدلسازي يك روش نقطه بيشينه توان مقاوم در سيستم فتوولتائيك بدون ترانس متصل به شبكه
سال 2014-2016

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه طراحي وساخت بيوراكتور ضرباني
سال 2014-2017

ایمان آصف

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه طراحي، بهينه سازي و شبيه سازي خودروي سه چرخ هيريدي با قابليت شارژ به وسيله برق شهر
سال 2014-2016

آرمین الله ديني حصاروييه

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه محاسبه قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع الكتريكي در صورت استفاده از تكنولوژي V2G
سال 2013-2015

سیروس توکی سیسخت

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه استراتژيهاي مديريت انرژي وسايل نقليه عمومي هيبريدي با سيستم ذخيره انرژي هيبريدي با طراحي كنترل كننده هاي مختلف و مقايسه آنها و بهينه سازي و شبيه سازي آن
سال 2013-2015

فهیمه شعبانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی شیمی
موضوع پایان نامه بررسي انتقال حرارت در كانال هاي پر شده با فوم فلزي همراه با جريان سيال نوساني با كمك مدل سازي شبكه هاي عصبي
سال 2013-2015

بنت الهدی ایوانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه بهينه سازي كنترلر فازي سيستم ضد فقل ترمز براي مدل كامل خودرو
سال 2012-2014

حکیمه اردشیری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه استفاده از برنامه پاسخگويي بار زمان در بهره برداري بهينه از ريز شبكه
سال 2012-2014

سعیدرضا نظری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه سايزبندي بهينه سيستم تركيبي توليد انرژي تجديد پذير براي كاربردهاي مستقل از شبكه توزيع
سال 2012-2014

احسان فرهنگی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه تشخيص جزيره الكتريكي در سيتم توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
سال 2012-2014

عباس محمودآبادی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه بهبود كيفيت توان ميدل فيلتر توان اكتيو تحت شرايط ولتاژهاي ايدهآل با استفاده از بهينه سازي چند متغيره
سال 2014-2016

مجید اینانلو

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه شارژ بهينه خودروهاي الكتريكي هيبريد قابل اتصال به شبكه به منظور بهبود وضعيت شبكه توزيع
سال 2014-2016

حجت اله فیروزی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه شبيه سازي و بهينه سازي خودرو هيبريدي
سال 2011-2013

نیما قاسمی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه مدلسازي فضاي حالت و طراحي كنترل كننده مناسب براي محرك هاي پيزوالكتريك
سال 2011-2013

سید مسعود طباطبایی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه مدل سازي اختلال افسردگي اساسي بوسيله منطق فازي
سال 2011-2013

محمد زبیده

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه مدل سازي كنترل و بهينه سازي يك خودرو برقي تركيبي
سال 2011-2013

جواد جوکار

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه شبيه سازي وكنترل سستم هاي الكترو_هيدروليكبراساس روش مدولاسيون پهناي باند
سال 2011-2013

کمال رنجبر

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه ارائه يك مدل رياضي براي مديريت بهينه سمت تقاضا در يك ميكرو شبكه
سال 2011-2013

سید مصطفی علوی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه بررسي انواع خطاها در سيسنم هاي توربين بادي و محافظت زنراتورها و ادوات الكترونيك قدرت در برابر خطا
سال 2011-2013

محمدجواد ملتفت

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه اثر سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب بر روي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
سال 2011-2013

سيدعباس هوشياري ابنوي

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه مدل سازي كنترل و تحليل ديناميكي يك سيستم توزيع كننده گسترده توانDPFC
سال

نوشین حسن نظری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه تحليل، مدلسازي و كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت ماتريسي چهارپايه
سال 2011-2013

علیرضا زرگر

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه بررسي و مقايسه روشهاي جديد طراحي DVR با روشهاي قديمي جهت بهبود كيفيت توان
سال

مریم ناروئی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه سيستمهاي اطاعات جغرافيايي(GIS) و نقش آن در كاهش تلفات شبكه توزيع استان سيستان و بلوچستان
سال 2011-2013

آرمان رضایی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه استفاده از روش ديكسترا براي كاهش تلفات در سيستمهاي قدرت
سال 2011-2013

علی کمالی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه شبيه سازي و پياده سازي يك نمونه آزمايشگاهي كنترل كننده كيفيت توان سمت بار (DVR) با استفاده از ميكروكنترلر DSP
سال 2011-2013

مهدی پیری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه كاهش جريان اتصال كوتاه شبكه با استفاده از تغيير ساختار شبكه انتقال و فوق توزيع در شبكه برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
سال 2011-2013

کامبیز زمانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه طراحي و كنترل ياب ولتاژ (DVR) به منظور بهبود كيفيت توان سيستم توزيع با استفاده از كنترلر فازي
سال 2011-2013

امیر فوقانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه اتصال توربين كوچك به شبكه توسط مبدل هاي چند سطحي ماتريسي
سال 2011-2013

راضیه حیدری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه بررسي عملكرد و كابرد مبدل هاي منبع - امپدانسي و منبع امپدانسي ماتريسي
سال 2011-2013

حاتم ایرندگانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه استفاده از مبدل هاي الكترونيك قدرت جهت بهبود كيفيت توان در پست هاي قطارهاي برقي
سال 2011-2013

لیلا جهانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش علوم کامپیوتر
موضوع پایان نامه تشخيص سرقت برق با استفاده از داده كاوي
سال 2011-2013

عدنان امیدی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه پيش بيني كوتاه مدت بار به وسيله ماشين بردار پشتيبان
سال 2011-2013

علی بنی اسدی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه تاثير سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب موازي بر حفاظت ديستانس
سال 2011-2013

مهدی نخعی مقدم

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه ارايه كنترل كننده مناسب براي مبدل هاي توان بالا در حضور خطاهاي متقارن و نامتقارن
سال 2011-2013

احمد جمشیدی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه ساختارهاي جديد سيستمهاي انعطاف پذير انتقال AC : تحليل، مدلسازي، طراحي سيستم كنترل
سال 2011-2013

محمد مرادی قهدریجانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه شبكه هاي الكتريكي با ساختار كوچك: مدلسازي، بررسي عملكرد، مديريت و قابليت اطمينان
سال 2011-2013

سجاد فرجیان پور

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه بهينه سازي پخش بار اقتصادي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
سال 2010-2012

ابراهیم حجتی نجف آبادی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه جايابي ادوات FACTS به منظور مديريت تراكم در سيستمهاي قدرت
سال 2010-2012

بهروز نجاری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه مدل سازي و كنترل عملگر هاي الكترو - ژنو ماتيكي بر اساس روش مدو لاسيون پهناي باند
سال 2010-2012

علی ملتجایی فرید

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی الکترونیک
موضوع پایان نامه Designing an Unmanned Aerial Vehicle Controller Based On Neuro Fuzzy Systems
سال 2010-2012

نوید تیبی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه مبدل هاي چند سطحي:ساختارهاي مدولاسيون مدلسازي و كاربردها
سال 2010-2012

محمد علي يزدان پناه جهرمي

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه طراحي و بهينه سازي يك سيستم هيبريدي تجديد پذير انرژي الكتريكي
سال 2010-2012

محمد بستانیان

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه بررسي چند منظوره سيستم انرژي خودرو هيبريدي
سال 2010-2012

علی محمدی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه كنترل بهينه سيستمهاي انرژي باد
سال 2010-2012

هادی خوارزمی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی سیستم های قدرت
موضوع پایان نامه شناسائي بهينه شاخصهاي كيفيت توان و جايابي مشاهده كننده هاي هارمونيكي در سيستمهاي قدرت الكتريكي
سال 2010-2012

فاطمه جعفری

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش فیزیک نجوم
موضوع پایان نامه تعيين طيف پيوسته كوازار به كمك شبكه عصبي مصنوعي
سال 2009-2011

محمدجواد فتوحی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه طراحي وساخت بيوراكتور ضرباني
سال 2009-2011

حامد آقایارزاده

تحصیلات

کارشناسی ارشد

زمینه کاری
رشته / گرایش مهندسی مکاترونیک
موضوع پایان نامه ارزيابي قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع هوشمند
سال 2009-2011